Plastyka wałów okołopaznokcowych jako trwałe rozwiązanie wrastającego paznokcia.

Jedną z metod leczenia wrastających paznokci jest plastyka wałów okołopaznokciowych. Wały są to fałdy skórne otaczające paznokieć, ich przerost może być genetyczny lub spowodowany wielokrotnymi stanami zapalnymi w ich obrębie do czego doprowadził wrastający paznokieć.

Plastyka wałów okołopaznokciowych jest zabiegiem bezpiecznym, zaliczanym do małej chirurgii, a czas rekonwalescencji to 2-3 tygodnie. Dzięki temu zabiegowi problem wrastających paznokci zostaje trwale rozwiązany.

W klasycznej chirurgii stosuje się dwie metody: awulsję (usunięcie całości płytki paznokciowej) i resekcję klinową (usunięcie części paznokcia). Według niemieckich badań z 2013 roku, tylko u 8 na 100 pacjentów problem został rozwiązany wymienionymi metodami.Podczas plastyki wałów płytka paznokciowa nie zostaje uszkodzona.

Systematycznie na stronie będę Państwu pokazywać efekty naszych terapii i opisywać historie naszych pacjentów.luiza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *